Administrative robotter benyttes til kvalitetssikring og effektivisering af processerne. Når rapporter, grafer, oversigter m.m. skal dannes, gøres dette med få museklik. Det er en billig løsning, der fungerer fantastisk godt i vores komplekse hverdag, og som er simpel at tilpasse til den enkelte medarbejders hverdag.

Hvordan kan Administrative robotter hjælpe til en bedre hverdag?

Se hvordan i denne video på godt 6 min. – husk lyd og fuld skærm

VBA-programmering

Efterhånden som processer i Drift og Projekter bliver strømlinet og ikke-værdiskabende processer er fjernet, kan de resterende processer automatiseres i et vist omfang. Mange benytter de forskellige programmer i office-pakken og her er VBA en billig og let løsning til de mere rutineprægede aktiviteter, man foretager sig dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt.

Fx en rapport man udarbejder ved at samle data fra forskellige dokumenter til en samlet rapport, som skal sendes til ledelsen med en mail. Alt dette kan automatiseres således, at medarbejderen med blot ét tryk på en knap kan generere rapporten uden at åbne dokumenter, klippe og klistre, mens man skal huske, hvad der skal med i rapporten. Det ligger alt sammen i kodningen.

”Det lyder dyrt” – overhovedet ikke. På få timer er det muligt, at kode sammenhængende aktiviteter, der samler og danner rapporten samt sender den pr. mail. Mange timers arbejde kan frigøres til mere værdiskabende tid for virksomheden, med mere troværdige rapporter for ledelsen og færre frustrationer for medarbejderen.