Driften er, hvor den daglige indtjening foregår, her er effektivitet, kvalitet og kompetencer nøgleord. Effektiviteten opstår, når alle ved, hvordan dagligdagens processer håndteres, og hvilken kvalitet der forventes af produkterne.

Procesledelsesmodel

Flowoptimering

Procesværktøjer

Udvikle den optimale værdistrøm i samarbejde med medarbejderne

Ledelsesopbakning er væsentlig for succes

Én proces ad gangen, men med skalerbare værktøjer til andre områder

Optimeret Flow med færrest mulige stop, flaskehalse og forsinkelser

Mindre omarbejde, re-planlægning og spild af ressourcer

Kvalitetssikrer jeres produkter og ydelser

Værktøjer der strukturerer processen frem mod de optimale processer

En lang række værktøjer, som er struktureret i den rækkefølge de benyttes, og dermed opnås en effektiv proces for forbedringer

Procesledelsesmodel

Når jeres processer effektiviseres, tages altid udgangspunkt i hele værdikæden. Dette er væsentligt, da man ellers risikerer, at suboptimere enkeltprocesser eller afdelinger.

Topledelsens opbakning til Procesledelse er altafgørende, uden denne opbakning, vil en hver ændring i bedste fald blive halvhjertet. Hver enkelt proces håndteres separat – én ad gangen, men med et overordnet mål i sigte, for at sikre skalerbarhed.

Når interessenter, processer og leverandører er identificeret, kortlægges processen som den er i dag, og ud fra nogle få målepunkter identificeres den optimale fremtidige proces. En handlingsplan igangsættes, processerne synliggøres med mål for indsats og resultat, og ledelsen tager de nye metoder til sig.

Flowoptimering

Eksempel på proces

Med Flow i Sager og Produkter sikres, at der leveres til tiden i den ønskede kvalitet og med et minimum af ressourceforbrug. Med øget Flow opnås mindre omarbejde, re-planlægning og spild af ressourcer.

Der arbejdes med ændring af beslutningsgange således, at ledelsen ikke bliver stopklods. Flowet af Sager og Produkter synliggøres for hurtig reaktion ved afvigelser. Der opstilles mål både for den afsluttede proces, men endnu vigtigere for indsatsen ”inde” i processen.

Procesværktøjer

For at understøtte den strukturerede proces for Procesledelse, benyttes en lang række værktøjer på forskellige tidspunkter i forløbet, afhængig af jeres situation. Brugen af værktøjerne skal ses i sammenhæng med Procesledelse af hele værdikæden, da man ellers risikerer at suboptimere.