Projekter udgør en stadig stigende andel af forretningen (40% af BNP i 2020), samtidig med at blot 1/3 gennemføres med succes. For at opnå større effekt af projekterne, skal processerne effektiviseres med fokus på Effekt, Flow og Mennesker. Det betyder, at retning, struktur og ledelse er afgørende elementer for projekter.

Projektledelsesmodel

Projektmodel

Projektværktøj

Overordnet metode for gennemførelse af projekter

Skaber forståelse i ledelsen for samtlige projekter

Komplet statusoversigt for virksomhedens projekter

Forskellige projektmodeller afhængig af projekttype

Klare beslutnings-kompetencer, der sikrer ledelse tæt på projekterne

Effekt, Flow og Mennesker er væsentlige faktorer

Komplet projektoverblik på én side

Alle projektværktøjer samlet i én fil

Mulighed for en lang række kundespecifikke løsninger

Projektledelsesmodel

På ledelsesniveau udvikles en overordnet projektledelsesmodel (Projectgovernance), som kan håndtere alle typer af projekter i virksomheden. Det betyder, at topledelsen kan nøjes med kendskab til den overordnede projektmodel og stadig være velinformeret om projekternes fremdrift, udfordringer, handlinger og økonomi.

Underliggende denne projektledelsesmodel er de enkelte projektmodeller, som håndterer forskellige typer af projekter

Projektmodel

For hver type af projekter udvikles en projektmodel som kan håndtere de forskellige projekttyper, men med fælles reference til den overordnede projektledelsesmodel. Det betyder, at projektlederne kan genkende deres egen hverdag i den projektmodel de benytter, mens topledelsen kan følge projekterne på overordnet niveau.

Eksempel på Projektmodel for leverance- og organisationsprojekter

Projektværktøj

Saml hele dit projekt i én fil. Jeg har udviklet et projektværktøj, som kommer 360 grader rundt om projektet og samler alle projektlederens dokumenter i én fil. Det betyder, at du ikke skal lede efter dine dokumenter, de er lige foran dig. Endnu et plus ved værktøjet er, at det både kan bruges digitalt og analogt i samspil med hinanden.

Projektværktøjet, kan håndtere alt vedrørende projektledelse i én fil – Interessentanalyse, Risikoanalyse, Milepælsplanlægning, Opgavestyring med mere.

Desuden sikres projektlederen et overblik for projektet på én side, med Formål, Leverancer, Økonomi, Tidsplan og meget mere.