Martin Strand har været ejerleder, mellemleder og projektleder i en række forskellige virksomheder og har med 28 års erhvervserfaring fra små- og mellemstore virksomheder et solidt udgangspunkt i forhold til Ledelse generelt, Projektledelse, LEAN-optimering og Forandringsledelse.

Buzzwords, engelske udtryk og akronymer (3-bogstavsforkortelser) overlader jeg helst til andre – for mig er det vigtigere at man kan se nogle resultater. Min store styrke er at omsætte det strategisk overordnede til det detaljeret praktiske, altså at kunne lave processer og værktøjer der gør arbejdet nemmere for ledelse og medarbejdere. Jeg er udpræget praktiker, som formår at omsætte teoretiske modeller til brugbare løsninger, der er tilpasset de enkelte virksomheder.

Jeg har gennemført flere projekter og lært rigtig meget om sammenhængen mellem kvalitet, gennemløbstid og ressourcer. Jeg er en god projektleder der involverer relevante interessenter, fokuserer på de enkelte faser i den rækkefølge de eksekveres samt uddelegerer opgaver til relevante projektdeltagere.

Martin Strand er Civiløkonomi (HD-Organisation) og har suppleret “livets skole” med uddannelse i Projektstyring, Six Sigma og LEAN samt kurser i ISO-Auditor, MS Project og Visuel ledelse

Kontakt mig her for yderligere information